Aktuality, zajímavosti
Ostašovské poutní slavnosti 2017

Vojákům k tomu hráli velkolepí němečtí harmonikáři, náměstkyně Karolína Hrbková se pohybovala v historickém kostýmu. Náměstkyně primátora Karolína Hrbková zahájila o uplynulém víkendu Ostašovské poutní slavnosti, které byly připomínkou bitvy u Liberce před 260 lety.

Karolína Hrbková v rámci slavností spolu s předsedkyní Spolku přátel Ostašova Pavlou Haidlovou vedle kostela odhalila pomník na počest padlým a zraněným vojákům.

„Je mi ctí, že mohu tuto významnou událost zahájit, převzít nad ní záštitu za město Liberec. Pocházím z Ostašova, dlouho jsem zde žila a velice si vážím toho, jakou práci tady ostašovští odvádějí. O masopustech a slavnostech se mluví daleko za hranicemi kraje. Akce přinášejí finance na zvelebení Ostašova, například na opravy kostela sv. Vojtěcha. Svatostánek už díky tomu získal novou věž, zrestaurovaly se původní hodiny a lustr,“ uvedla náměstkyně Karolína Hrbková.

Kostel sv. Vojtěcha - sedmiletá válka a obléhání Žitavy

Žitavu a město Liberec zasáhly události sedmileté války hned v několika rovinách. Jedna z nich vypovídá příběh, který spojuje bitvu u Liberce, kostel sv. Vojtěcha a vypálení Žitavy. Příběh započal dne 21. dubna roku 1757, kdy došlo na ostašovských polích pod Ještědem k velké bitvě – dnes známé pod názvem „bitva u Liberce“. V ní se utkala vojska dědičné země Habsburků o síle asi 16 000 mužů proti vojskům pruským, na jejichž straně stálo asi 14 000 mužů.

Během jednoho dopoledne na tomto místě padlo nebo bylo raněno více než 1 500 vojáků a také mnoho koní. Vojáci byli pohřbeni na úbočí Ještědu, důstojníci pak v Liberci, kam byli odváženi i ranění. Mezi raněnými posléze vypukla epidemie tyfu, která se rozšířila i mezi liberecké měšťany a přinesla tak sebou další oběti. Smutnou skutečností je, že sedmiletá válka byla ukončena mírem, který znamenal potvrzení stavu před započetím válečného konfliktu.

Jakou roli v příběhu hraje kostel sv. Vojtěcha a nedaleká Žitava? Za utrpení, spojená s bitvou získali ostašovští finanční odškodnění, které použili na stavbu dřevěné kaple. V té době zde totiž nebyl žádný svatostánek a Ostašováci chodili na mše do nedaleké Chrastavy. Dřevěná kaple sloužila svému účelu od r. 1771 do r. 1827. Postupem času totiž zchátrala a tak byla v roce 1833 přestavěna na zděný kostelík, který stojí v Ostašově dodnes. Kostel je zasvěcen sv. Vojtěchovi a na památku sedmileté války byly nad jeho vchodem zazděny dvě dělové koule. Stavba prošla několika rekonstrukcemi a opravami, v posledních letech ale nebyla nijak využívána a chátrala.

Ostašovské poutní slavnosti 2017 - pomník na počest padlým a zraněným vojákům během sedmileté války

Ostašovské poutní slavnosti 2017 - pomník na počest padlým a zraněným vojákům během sedmileté války

Jiří Římánek

Názory a komentáře