Desatero pro Liberec

Připravili jsme deset principů dobré správy na posílení zapojování veřejnosti, transparentnosti a pro zlepšení života v našem městě. Jde o opatření odzkoušená a s úspěchem používaná v jiných městech a obcích, často doporučovaná předními nevládními organizacemi, přitom přizpůsobená potřebám našeho města. Desatero pro Liberec je otevřené a umožňuje přihlásit se na jeho podporu všem, včetně kandidátů do zastupitelstva za jiné strany.

1. Do důležitých rozhodnutí veřejnost zapojíš a otevřeně rozhodovati budeš

Veškeré rozhodování zvolených zástupců bude otevřeno občanům, aby se mohli aktivně podílet na správě věcí veřejných. A to vždy, pokud to zákon vysloveně nezakazuje.

2. Občanům na otázky bez zbytečného odkladu odpovíš

Základem komunikace radnice s občany je přístup k informacím a včasné a konkrétní odpovídání na otázky občanů. Bez zbytečných odkladů a obstrukcí.

3. Respekt k menšinovému názoru zachováš a opozici kontrolní funkci svěříš

Demokracii nevnímáme jako vládu většiny nad menšinou, role opozice je klíčová pro kontrolu činnosti radnice. Zároveň musí být jasně vymezená hranice mezi politickým a odborným rozhodováním, politici proto budou zasedat pouze v dozorčích radách a nikoliv v představenstvu.

4. Otevřené veřejné zakázky prosadíš a všechny smlouvy zveřejníš

Všechny smlouvy města a obchodních společností budou zveřejněné na internetu v registru smluv. U vypisovaných zakázek bude zodpovědněji posuzována také efektivita a hospodárnost, aby nedocházelo k předraženým zakázkám a zvyšování provozních výdajů města.

5. Průběžně kontrolovat budeš a z kontrol důsledky vyvodíš

Transparentnost je důležitá, je nutné ji však doplnit o důslednou kontrolu. Město bude důsledně spravovat i své obchodní společnosti, které jsou nyní ovládány prakticky pouze politiky.

6. Hazard ve městě omezíš a smysluplně regulovat budeš

Není normální, aby v Liberci byla stovka míst, kde jsou herní automaty. Počet heren a automatů zredukujeme max na 10% současného počtu.

7. Hlavního architekta přivedeš a dostatečnými pravomocemi jej vybavíš

Liberec potřebuje hlavního architekta, aby mohl být sebevědomým partnerem jak developerů, tak zhotovitele územního plánu. Hlavní architekt bude mít pravomoci vyjadřovat se ke stavbám na území města, k územnímu plánu a bude dbát na zapojování veřejnosti.

8. O rovnoměrný rozvoj města se zasadíš a investice spravedlivě rozdělíš

Město přijme opatření na zajištění rovnoměného rozvoje. Nebude zvýhodňovat některé čtvrti na úkor druhých. Investice nebudou vybírány nahodile, ale podle dlouhodobého plánu a do výběru investic bude zapojena veřejnost.

9. Rozvojové plány udržitelnosti podřídíš a dosavadní charakter města vážit budeš

Při rozvoji města bude kladen důraz na udržitelnost a kvalitu života. Bude chráněna zeleň a veřejná prostranství a budou vytvořeny překážky k rozšiřování města do krajiny. Rozvoj města bude ekonomicky udržitelný.

10. Město ku prospěchu všech povedeš

Kultura, sport, školy, podnikatelé, živnostníci, muži, ženy, děti, senioři... prostě občané. Město je tu pro všechny a důležitý je vyvážený rozvoj po všech stránkách. Město dbá o klidný život svých obyvatel a věnuje pozornost jejich potřebám. Vedení města chrání veřejný zájem.

Názory a komentáře