Evropské dotace v Liberci
Lesní koupaliště Liberec

Vedení Liberce se rozhodlo vrátit část dotace - celkem 37,5 milionů Kč - určené na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). Nebude se totiž realizovat projekt „Revitalizace areálu LVT“ ...

IPRM 3. výzva - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Pokud to Rada města a následně zastupitelstvo schválí, bude vyhlášena 3. výzva IPRM-Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Důvodem vyhlášení je zbývajících přibližně 150 mil. Kč z celkových 540 mil., které ještě nejsou pokryty projekty. 

Evropské dotace

Jaké projekty realizovat za 540 mil v rámci IPRM III? Hlavně ne ty městské… Takový je výsledek čtvrtečního zastupitelstva Liberce. Na indikativní seznam se moc městských projektů nedostalo.

IPRM Liberec

Téma ,,Jak změnit Liberec za 540 mil. Kč" zaplnilo sál krajské knihovny. Změna pro Liberec uspořádala veřejnou besedu, kde občané měli možnost vybrat potřebné a smysluplné projekty.

Názory a komentáře