naši kandidáti
Jiří Čeček Zastupitel, překladatel a publicista, 62 let, Vesec Do aktivní liberecké politiky se zapojil po událostech jara 2011 na liberecké radnici. Pracoval v představenstvu Dopravního podniku měst Liberec a Jablonce, v Komisi pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch a v Redakční radě Libereckého zpravodaje. Co má v plánu: Uplatňovat své bohaté zkušenosti z více jak 20letého pobytu v Německu, kde funguje demokracie (jako ten nejlepší ze všech špatných systémů) přece jen o poznání lépe, než je tomu zde. Přispět k návratu morálních hodnot, které období komunistické diktatury v bývalém Československu totálně zdevastovalo, k vzájemné slušnosti, ohleduplnosti a férovosti v jednání, ke kultivaci a morální obrodě politiky. Nadále se věnovat problematice dopravy ve městě, zejména systémovému řešení dopravní problematiky a koexistenci různých způsobů dopravy. Proč kandiduje za Změnu: „Změna je v současném Liberci jediným politickým uskupením, které skutečně usiluje o obrodu morálky v politice a která bojuje proti korupci.“ Kontakt: Email: jiri.cecek.selba@seznam.cz
10
volte č.