naši kandidáti
Kateřina Absolonová zastupitelka města, 52 let, Nové Město Kateřina Absolonová pracuje 25 let ve zdravotnictví v oboru alergologie a klinická imunologie, věnuje se převážně dětským pacientům. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie, European Academy of Allergy and Clinical Immunology a Společnosti pro dětskou pneumologii. Co už udělala: Již 12 let pracuje v Komisi pro zdraví a prevenci sociálně patologických jevů, dále 8 let jako předsedkyně Komise zdravotní a sociální. Jako předsedkyně těchto komisí uvedla v život řadu podnětů pro zvýšení mobility vozíčkářů, pro zlepšení situace na sídlišti Dobiášova, návrhy na omezení provozu heren, interpelace k. Jako zastupitelka např. interpelovala fungování Komunitního plánu sociálních služeb včetně změny financování některých sociálních služeb, podílela se na přípravě systému včasné intervence a systému prostupného bydlení, iniciovala akce proti tzv. šmejdům. Do Liberce přivedla kongres České společnosti alergologie a klinické imunologie pro cca 1200 účastníků. Co má v plánu: Pomáhat projektům pro rozvoj volnočasových aktivit občanů, především dětí (hřiště, tělocvičny u škol, parky). Podílet se na zlepšování sociálních služeb, nejen těch, které provozuje město, a to díky lepší prací s Komunitním plánem soc. služeb (lepší sběr informací, větší informovanost občanů, zlepšení nedostatečně fungujících služeb), na rozvoji aktivit projektu Zdravé město, především v zdravotně preventivní oblasti. Přispět ke kultivaci veřejného prostoru, především zeleně. Větší pozornost věnovat dětem, mládeži a seniorům jako potenciálně ohroženým kategoriím občanů. Proč kandiduje za Změnu: „Nemám ráda slovo „nejde“. A Změna se vždy, v každé situaci, snaží najít pozitivní řešení.“ Kontakt: Mobilní telefon:  602 485 316 Email: kabsolonova@seznam.cz
10
volte č.