O spolku

Změna pro Liberec, z.s. vznikl v roce 2011 a slouží i jako zázemí pro zastupitele v zastupitelstvu Města Liberec. Jsme sdružení aktivních občanů, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Spojuje nás přesvědčení, že takové změny není možné dosáhnout jinak, než změnou politických způsobů, které vedou k zakořenění klientelismu a korupce.

Pečlivě sledujeme politické a společenské dění v Liberci a aktivně informujeme veřejnost pomocí webu, článků v novinách, besed, anket , prezentací a informačních letáků.

Většina z našich členů se angažuje i v dalších, více než 20 libereckých občanských sdruženích a neziskových organizacích a snaží se prosazovat veřejný zájem v nejrůznějších oblastech lidského života. 

Spolek je veden Radou spolku ve složení předseda, dva místopředsedové a dva členové rady.

Náš transparentní účet

Náš spolek používá transparentní účet u Fio banky 2800174892/2010. Transparentní účet jsme zvolili proto, aby veřejnost měla možnost sledovat, na co používáme naše finanční prostředky. Chceme transparentnost po ostatních, proto musíme začít u sebe.

Související články

Názory a komentáře