výsledky voleb
900 Kč
650 Kč
2014
2018
8. LESNÍ AMFITEÁTR 2018   Zahájili jsme obnovu lesního amfiteátru, kde chceme zřídit chybějící letní kino a zabránit jeho zničení výstavbou sezónního parkoviště pro ZOO, plánovanou některými politiky. 9. RŮŽOVÁ KOLA Rozeběhli jsme v Liberci projekt bikesharingu – růžová kola. Již je využilo přes 4 300 lidí. Projektujeme také nové cyklostezky. 10. OPRAVY ŠKOL A ŠKOLEK Zvýšili jsme roční objem peněz z rozpočtu na opravy a rekonstrukce škol a školek z 5,8 mil. Kč v roce 2014 na 62 mil. Kč ročně v roce 2018. 11. 60 NOVÝCH BYTŮ Připravili jsme kompletní rekonstrukce 6 městských domů, kde vznikne 60 nových bytů. 12. MAJETEK MĚSTA Začali jsme nakupovat pozemky (fotbalové hřiště TJ Sokol Doubí, park U kláštera, pod nádražím ČSAD) a klíčové majetky neprodáváme. 13. ÚDRŽBA a ÚKLID Lépe fungují Komunitní práce Liberec – vznikla zednická, dílenská a zahradnická četa, nově se starají i o kontejnerová stání. 14. 300 MIL. DOTACÍ Do rozpočtu jsme za 4 roky získali přes 300 mil. Kč dotací a dalších 300 mil. Kč ušetřili vyjednáním nižších úroků u městského dluhu. 15. OCHRANA ZELENĚ V územním plánu jsme prosazovali nerozšiřování města do volné krajiny, větší ochranu veřejné zeleně a vyvážený rozvoj celého města. 16. KINO VARŠAVA Je připraven projekt rekonstrukce Kina Varšava a na první etapu máme v rozpočtu připraveno 20 mil. Kč. Rekonstrukce začne v roce 2019. 17. SBĚR BIOODPADU Máme připravený projekt výstavby městské kompostárny a s tím související rozvoj sběru bioodpadu, včetně sídlišť. 18. DOBUDOVÁNÍ KANALIZACE Zahájili jsme přípravu podkladů na systematické dobudování chybějící kanalizace v jednotlivých částech města a získání potřebných dotací. 19. REVITALIZACE SÍDLIŠŤ Zahájili jsme projekt postupné a komplexní revitalizace všech libereckých sídlišť. 20. LEPŠÍ MÍSTO Zavedli jsme aplikaci Lepší místo, díky které můžete snadno nahlásit problémy s nepořádkem ve městě. Pořídili jsme stroj na odstraňování žvýkaček z chodníků a začali dávat do pořádku zanedbanou Fügnerku. Máme ucelený plán pro celé centrum města. Co jsme udělali a děláme: 1. Investujeme i přes obrovský dluh města z minulých let. Rozvoj města se opět rozběhl. 2. Lesní koupaliště je opravené. Na místě zanedbané ruiny je příjemný areál pro veřejnost. 3. U Liberecké přehrady je nově opravená cesta, nové vstupy do vody, lavičky a cvičební prvky. Další změny proběhnou po generální opravě hráze. 4. S teplárnou jsme vyjednali pokles ceny tepla z 900 Kč/GJ na 650 Kč/GJ. 5. Vyjednali jsme úsporu cca 300 mil. Kč na úrocích hlavního dluhu města u České spořitelny. 6. Lepší smlouva se společností Eltodo na veřejné osvětlení městu ušetří cca 100 mil. Kč. 7. Navýšili jsme fond na podporu kultury ve městě a zavedli nový fond na podporu cyklodopravy. 8. Máme připravený projekt na nový terminál autobusové dopravy, včetně parkovacího domu pro 450 aut u nádraží ČSAD. Bude stát cca 160 mil. Kč, 85 % z toho bude dotace EU. 9. Roční objem peněz z rozpočtu na opravy a rekonstrukce škol a školek jsme zvýšili z 5,8 mil. Kč v  roce 2014 na 62 mil. Kč ročně v roce 2018. 10. Dáváme o 30% více peněz pro městskou policii, zejména na posílení počtu strážníků. V roce 2014 - 46 mil. Kč, v roce 2018 – 61 mil. Kč. … nebo třeba: 11. Je připraven projekt rekonstrukce kina Varšava, na první etapu máme v rozpočtu připraveno 20 mil. Kč. Rekonstrukce začne v roce 2019. 12. Zahájili jsme jednání se státem o získání budovy bývalého Skloexportu, která je již přes 10 let nevyužívaná. Chceme sem přemístit úředníky z Uranu a Liebiegova zámečku. 13. Připravili jsme kompletní rekonstrukce 6 městských domů, kde vznikne 60 nových bytů, které opravíme z evropských dotací. Další projekty připravujeme. 14. Získali jsme dotace na nákup prvních dvou městských elektromobilů. Jejich provoz je ekologičtější, ale i levnější než u těch současných na benzín. 15. Získali jsme dotaci na revitalizaci skládky u ruprechtického lomu ve výši 50 mil. Kč. 16. V červnu se rozeběhla modernizace rozvodů tepla – staré parovody nahradí moderní horkovody na první ze tří větví do centra a do Pavlovic. 17. Nový domov pro matky s dětmi vznikne v bývalé školce v Ruprechticích. I na to jsme získali evropské dotace. 18. Každoročně zvyšujeme příspěvek města na chod poboček Krajské vědecké knihovny Liberec. 19. V dubnu jsme v Liberci rozeběhli projekt bikesharingu – růžová kola. Již je použilo přes 4300 tisíc lidí.  20. Úspěšně získáváme dotace na opravu historické budovy liberecké radnice, v první etapě na opravy a výměny netěsnicích oken. … k tomu ještě: 21. Opět se rozeběhla výstavba cyklostezek – první právě vzniká U Nisy za čistírnou odpadních vod, další úseky jsou v projektové přípravě. 22. Začali jsme znovu nakupovat pozemky (fotbalové hřiště TJ Sokol Doubí, park U kláštera, les u Kunratické, pozemky na autobusovém nádraží). Bráníme prodeji klíčových majetků. 23. Komunitní práce Liberec začaly lépe fungovat – vznikla zde zednická, dílenská a zahradnická četa, nově se starají i o kontejnerová stání, významně pomohly při obnově Lesního koupaliště. 24. Zlepšili jsme získávání dotací na rozvoj města. V roce 2014 mělo město připravené jen 2 dotační projekty, v roce 2017 jde již o 75 projektů (opravy škol a školek, terminál MHD, oprava galerie, cyklostezky, sociální projekty). Do rozpočtu za 4 roky získáme přes 500 mil. Kč dotací, což představuje značnou úsporu městských peněz. 25. Založili jsme dlouhodobé fondy na rekonstrukci plaveckého bazénu a Divadla F. X. Šaldy. 26. Začali jsme se systematickou obnovou a výstavbou dětských hřišť, letos jich obnovíme nebo vybudujeme 17. 27. Vyjednali jsme s majitelem libereckého zámku celoroční otevření zámeckého parku, který je přístupný veřejnosti a vybavený novým lavičkami, koši a pod dohledem městské policie. 28. Město na jaře rozzářily nové květinové záhony po celém městě, vysadili jsme desítky tisíc tulipánů, narcisů a krokusů. 29. Systematicky opravujeme všechny lavičky ve městě – již je opraveno 400 kusů, první kolo oprav dokončíme v roce 2019. 30. Zahájili jsme přípravu obnovu historických teras pod Sokolovským náměstím. … a taky: 31. Alej Masarykova – prosadili jsme její postupnou obnovu, nikoliv jednorázové vykácení. 32. Zahájili jsme přípravu podkladů pro systematické dobudování chybějících kanalizací v jednotlivých částech města a získání potřebných dotací. 33. Prosadili jsme audity v městských firmách a zlepšili jejich hospodaření. V DPMLJ audit ukázal, že působení některých politiků a soukromé firmy BusLine je pro DPMLJ nevýhodné a potvrdil naše dlouholeté výhrady. 34. Prosadili jsme zásadní omezení hazardu proti mocné hazardní lobby. V roce 2014 bylo v Liberci cca 60 heren, počet heren se snížil na 15, po skončení přechodného období jich bude 7. 35. Podpořili jsme vznik alternativní waldorfské školy. 36. Prosazujeme kvalitnější stravování v mateřských školkách a ve školách.  37. Prosadili jsme více peněz pro fungování Divadla F. X. Šaldy ze 78 na 112 milionů ročně a ZOO ze 41 na 57 mil. Kč ročně (srovnání let 2014/2018). 38. V územním plánu jsme prosazovali nerozšiřování města do volné krajiny a větší ochranu veřejné zeleně. Do konce volebního období by územní plán byl hotov, jenže ANO a Starostové nám přípravu územního plánu odebrali a nyní je (bohužel) v gesci primátora a dokončení je v nedohlednu. 39. Snížili jsme cenu ročního předplatného v MHD z 5.520 na 3.650 Kč. V případě vítězství ve volbách prosadíme i snížení čtvrtletního na 1.100 Kč a měsíčního na 400 Kč. 40. Zapojili jsme město do mezinárodních projektů a našli pro ně partnery v mnoha evropských zemích. ... a vlastně i tohle: 41. Získali jsme dotaci na rozšíření systému růžových kol i do dalších částí města. 42. Opravili jsme hrobku významného libereckého rodáka Johanna Liebiega, která byla v dezolátním stavu. 43. Zavedli jsme aplikaci Lepší místo, díky které můžete snadno nahlásit problémy s nepořádkem ve městě. 44. Pořídili jsme stroj na odstraňování žvýkaček z chodníků a začali jsme dávat do pořádku zanedbanou Fügnerku. 45. Připravili jsme podrobný plán na zřízení funkce městského architekta, bohužel neprošel v radě města. 46. Zahájili jsme obnovu lesního amfiteátru, kde chceme zřídit v Liberci chybějící letní kino a zabránit jeho zničení výstavbou sezónního parkoviště pro ZOO, plánovanou některými politiky. 47. Máme připravený projekt výstavby městské kompostárny a s tím související rozvoj sběru bioodopadu (i na sídlištích). 48. V městských lesích jsme připravili nový model jejich fungování, který znamená méně kácení a větší rozvoj rekreačních funkcí městských lesů. 49. Máme připraven nový dotační fond na opravy památek a následně plán na vyhlášení nové městské památkové zóny Liebiegovo městečko. 50. Zahájili jsme projekt postupné a komplexní revitalizace všech libereckých sídlišť. 51. atd. atd. Co se nám ale doposud nepovedlo: Změnit atmosféru na radnici z „to nejde ani nepůjde, není na to směrnice“ na „to vyřešíme, najdeme cestu, jsme tu pro občany“. Stavební úřad – změnit jeho přístup k občanům a zájmům města, vyměnit jeho vedení, pozůstatek éry ODS. Dokončit územní plán (před dvěma lety ho po dohodě se Starosty převzal primátor Batthyány). Vykoupit liberecký zámek – zastupitelstvo to nepodpořilo, ačkoliv o tom téměř všichni mluví. Proto jsme prosadili místní referendum, ať rozhodnou sami Liberečané. Vytvořit pozici hlavního architekta. Zavést spravedlivý, transparentní a motivující systém odměňování zaměstnanců magistrátu. Ustanovit Agenturu pro rozvoj města, která by se specializovala, podobně jako v jiných městech nebo na kraji, na získávání dotací pro rozvoj města a na jeho klíčové projekty. Podpořit vznik dalších osadních výborů, jako důležitého partnera pro vedení města v jednotlivých čtvrtích, a také zlepšení podmínek pro fungování těch již existujících osadních výborů. Rozjet architektonické soutěže. Zadat komplexní personální audit celého magistrátu, zrušit nadbytečná místa a také omezit přebujelou byrokracii a formalismus na celém úřadě. Prosadit lepší plánování uzavírek a rychlejší opravy komunikací.
START START NAŠE PLÁNY NAŠE PLÁNY A PROČ ? A PROČ ? NAŠE VÝSLEDKY NAŠE VÝSLEDKY KONTAKT KONTAKT KDO JSME ? KDO JSME ?
10
volte č.
1. LESNÍ KOUPALIŠTĚ 2018 - Lesní koupaliště je opravené. Na místě dříve zanedbané ruiny opět funguje areál pro veřejnost. 2. CENA TEPLA 2018 -   S teplárnou jsme vyjednali pokles ceny tepla z 900 Kč/GJ na 650 Kč/GJ a letos se již rozeběhla modernizace rozvodů tepla – staré parovody budou nahrazeny moderními horkovody a zmizí z Nisy. 3. JÍZDNÉ v MHD 2018  -  Snížili jsme cenu ročního předplatného v MHD z  5520 na 3650 Kč. V případě vítězství ve volbách prosadíme i snížení čtvrtletního na 1100 Kč i měsíčního na 400 Kč. 4. AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 2018  -  Připravili jsme projekt nového terminálu autobusové dopravy, včetně parkovacího domu pro 450 aut u nádraží ČSAD. Bude stát cca 160 mil. Kč, 85 % z toho bude dotace EU. 5. OMEZENÍ HAZARDU 2018  -  V roce 2014 bylo v Liberci cca 60 heren. Prosadili jsme zásadní omezení hazardu proti mocné hazardní lobby, počet heren se snížil na 15, po skončení přechodného období jich bude 7. 6. HŘIŠTĚ PRO DĚTI 2018  -  Začali jsme se systematickou výstavbou, dětských hřišť, letos jich vznikne 17. 7. KVĚTINOVÉ ZÁHONY 2018  -  Celé město na jaře rozzářily nové květinové záhony díky desítkám tisíc nově vysazených tulipánů, narcisů a krokusů.