naši kandidáti
Pavla Haidlová zastupitelka města, 55 let, Ostašov Pavla Haidlová je zastupitelkou města, předsedkyní Výboru pro rozvoj a územní plánování, členkou Komise pro kulturu a cestovní ruch a předsedkyní Spolku přátel Ostašova. Je to žena, kterou baví dávat lidi dohromady a pracovat společně pro „blaho obce“.  Co už udělala: V Ostašově se společně s místními za podpory vedení školky i školy, hasičů či nohejbalistů snaží osmým rokem aktivně starat o místní záležitosti a výsledky jsou již patrné. Opravuje se kostel, zvelebuje park, do konce tohoto roku by měla být zahájena 1. etapa výstavby chodníků od základní školy k zastávce Českých drah. Spolkem pořádané akce „Ostašovský masopust“, „Advent“ nebo „Ostašovské poutní slavnosti s připomínkou bitvy u Liberce“ se již staly tradičními a vyhlášenými místními akcemi. Co má v plánu: Chce prosadit větší samosprávu jednotlivých čtvrtí a oživit či podpořit místní aktivity. Ráda by se podílela na větší podpoře kultury a koordinaci aktivit probíhajících na území města, včetně správy a ochrany památek. V současné době se zabývá vytvořením studie týkající se revitalizace a zvelebení přirozeného centra Ostašova.  Podobné aktivity chce přenést i do dalších čtvrtí. Jejím cílem je, aby radnice byla skutečným partnerem pro všechny občany. Proč kandiduje za Změnu: „Ve Změně jsou lidé, se kterými jsem našla nejvíce styčných bodů – skutečný zájem o občany, snaha město rozvíjet citlivě s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí i na život jeho obyvatel.“ Kontakt: Telefon: 800 460 460 Email: haidlova@seznam.cz
10
volte č.