Tiskové zprávy

Policie ČR šetřením a výslechem svědků dospěla k závěru, že Martina Rosenbergová v době svého primátorování neoprávněně vykázala celkem 7 008 km jako kilometry služební, ač měly být vykázány a zaplaceny jako soukromé.

Její jednání kvalifikuje jako trestný čin podvodu. Vzhledem k tomu, že trestný čin byl spáchán od roku 2011 do roku 2013, došlo k promlčení trestného činu, a to 10. 5. 2016, proto již nelze zahájit trestní stíhání.

Přesto, že byla městu způsobena škoda, tajemník úřadu Fadrhonc ani primátor Batthyány záležitost již přes tři měsíce nijak neřeší.

Zastupitelé Zuzana Tachovská a Jan Korytář podali na Polici ČR 24. 6. 2015 oznámení o spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku, neboť dle jejich informací a sdělení více svědků ex-primátorka Martina Rosenbergová vykazovala po dobu svého studia na  Metropolititní univerzitě své soukromé jízdy jako služební. Do Prahy ji navíc ve své pracovní době musely nedobrovolně doprovázet její asistentky. O tomto jednání věděl i současný tajemník Jindřich Fadrhonc. Exprimátorka zneužívání veřejných peněz popřela a označila vše za účelovou lež, která ji měla poškodit v očích veřejnosti před komunálními volbami v roce 2014.

Policejní orgán vyslechl všechny svědky, vyžádal si informace od Metropolitní univerzity Praha ke studiu Martiny Rosenbergové, ze kterého bylo zjištěno, že data přednášek, případně zápočtů a zkoušek, korespondují se zápisy v knihách jízd. Policie uvedla, že dle jejich názoru Martina Rosenbergová neoprávněně vykázala v letech 2011 až 2013 celkem 7 008 km jako kilometry služební, ač měly být vykázány jako soukromé. Způsobená a prokázaná škoda je 29 073 Kč. Jednání podezřelé bylo překvalifikováno jako přečin podvod dle paragrafu 209 odst.1 tr. zákoníku. Promlčecí doba u tohoto trestného činu podvodu činí 3 léta, a proto k promlčení trestného činu došlo 10. 5. 2016 a proto nelze zahájit trestní stíhání. To je důvod, proč policejní orgán musel věc odložit.

Zuzana Tachovská: "Přestože Policie ČR musela trestní stíhání ex-primátorky odložit, prokázalo se, že paní Rosenbergová veřejně lhala, trestného činu podvodu se dopustila a veřejné peníze zneužívala pro své osobní potřeby. Očekávám, že nyní bude na svůj post zastupitelky rezignovat. Zároveň očekávám, že vedení úřadu, hlavně tajemník Fadrhonc, v tomto směru přijme patřičné kroky a SML  bude po ex-primátorce způsobenou škodu vymáhat."

Jan Korytář: "Paní Rosenbergová by podle mého názoru měla přiznat chybu, omluvit se a způsobenou škodu uhradit. Pravidla musí platit pro každého a zavírání očí nad podobnými případy není dobrým signálem pro veřejnost. Stejně tak primátor by měl měřit všem stejným metrem. Na jedné straně se pohoršuje, že klub Azyl neplatil roky za zábor majetku města nájem, což byla ale spíše chyba města a na druhé straně omlouvá chování bývalé primátorky a náhradu škody nijak nevymáhá."

Zuzana Tachovská, zastupitelka za ZPL
a tým Změny pro Liberec

Názory a komentáře