naši kandidáti
Zuzana Tachovská zastupitelka města, 47 let, Ruprechtice Zuzana Tachovská je manažerka, zastupitelka města za Změnu pro Liberec od roku 2012, zakladatelka a předsedkyně spolku Lidi pro Liberec. Je to žena, která nesnáší nespravedlnost, arogantní úředníky a úplatné politiky, kteří pro svůj osobní prospěch poškozují už tak poničenou tvář našeho města i životní prostředí. Poskytuje podporu a spolupracuje s mnoha jinými občanskými sdruženími, která usilují o ochranu životního prostředí nebo záchranu určité cenné lokality. Chrání vždy zájem občanů proti zájmu velkých investorů. Co už udělala: Zasadila se o to, že do spalovny komunálního odpadu v centru Liberce byl instalován dioxinový filtr, zachycující nebezpečné toxické škodliviny dříve, než byl v ČR přijat zákon, který to ošetřil. Spolek Lidi pro Liberec pod jejím vedením aktivně pomáhal občanům, kterým se nakonec podařilo zastavit nepovolený provoz slévárny hliníku v Krajinské ulici. Snaží se pomáhat občanům, které šikanuje zdejší stavební úřad. Má zásluhu na tom, že v Ruprechticích začne výstavba vodojemu a vodovodních řadů, které vyřeší problém s nedostatkem vody v této oblasti.  Pomáhá místním občanům z oblasti kolem Svojsíkovy ulice, kde jim investor (Horatsche) chce na využívaném dětském hřišti a sportovišti postavit velký bytový dům. Proto se končící primátor  Batthyány a  architekt Plašil snaží tuto plochu veřejné zeleně a sportoviště v novém územním plánu vést už jako plochu zastavitelnou. Námitku zástupce veřejnosti PROTI tomuto záměru podepsalo více než 300 lidí. Občané si přejí fungující hřiště a sportoviště zachovat. Co má v plánu: Urychlit vybudování nové příjezdové komunikace přes les k ruprechtickému lomu, neboť nákladní auta naložená žulou každý den ohrožují chodce v této oblasti. Urychlit výstavbu vodojemu a následně vodovodních řadů, dokončit revitalizaci zámeckého parku tak, aby se stal vyhledávanou rekreační plochou v centru města, vyřešit problém stavebního úřadu a jeho chování k obyčejným občanům, povolování černých staveb a jeho podporu velkým investorům, kteří kvůli svým ziskům przní předimenzovanými obludnými stavbami Liberec. Proč kandiduje za Změnu: „Protože mám s lidmi ze Změny stejný cíl - město, kde se dobře žije všem jeho obyvatelům, nejen vyvoleným.“ Kontakt: Mobilní telefon:   777 764 225 Email: zuzana.tachovska@gmail.com
10
volte č.