kino varšava
Sem vložte podnadpis

Kino Varšava. Kulturní centrum a filmový klub

Kino Varšava je posledním městským kinem v Liberci. A je již mnoho let zavřené. Jeden z pozůstatků doby, která nechala zchátrat nejen toto kino, ale i Lesní koupaliště či lesní amfiteátr. Možná si někdo řekne, nač mít městské kino, když máme v Liberci dvě komerční multikina? Není to vyhazování peněz?


My si to nemyslíme. Z kina Varšava by se totiž mělo stát kulturní centrum, kde bude fungovat nejen filmový klub a běžné promítání, ale bude zde prostor i pro další kulturní a společenské akce. Měl by to být prostor pro Liberečáky, které zajímá alternativní kultura, rádi se scházejí a diskutují. Bude zde možné prezentovat zajímavé projekty, a vznikne tak i chybějící sál v centru města pro různá kulturní a hudební vystoupení.

O záchranu kina se dlouhodobě snaží spolek Zachraňme kino Varšava, kterému patří velký dík za obrovský kus práce, který jako dobrovolníci odvedli na tomto projektu. I díky jejich úsilí se nakonec podařilo v rozpočtu města prosadit vyčlenění 20 mil. Kč na jeho opravu. V roce 2018 uděláme ještě jeden pokus o získání dotace. Pokud ani ten nebude úspěšný, celková rekon- strukce začne, podle připraveného projektu, v roce 2019.

Co v kině funguje již nyní?

Kavárna, Febiofest, festival Jeden svět, přednášky, koncerty, setkání, promítání. alternativní scéna, kino. Jsme přesvědčeni, že je potřeba mít i takové prostory, jako je kino Varša- va, které komerční multikino nemůže nahradit.