Změna, na kterou čekáme, jsme my sami...

Těm, kdo zápasí s pochybnostmi sami o sobě a o svém životě, případně se nacházejí v těžké životní situaci, přeji více důvěry v sebe sama, blízkou duši, která porozumí a třeba i pomůže a odvahu být sám sebou. Objevit svou cestu a vydat se po ní. Ať si o tom ostatní myslí nebo říkají, co chtějí.

Letošní rok je fakticky prvním rokem, kdy nová koalice předkládá rozpočet, který odpovídá jejím prioritám. Rozpočet na rok 2019 byl totiž z velké části připraven ještě předchozím vedení města, nové vedení v něm ještě zásadní změny nestihlo připravit. Fondové hospodaření, které v minulém období prosadila Změna, umožnuje porovnávat, kolik peněz jde z...

Pan redaktor Stránský napsal v reakci na to, že se Změna odmítla účastnit oslav 17. listopadu na liberecké radnici, komentář s nápisem "Korytář nenávistí zmítaný". Článek přináší určité kouzlo nechtěného. V mnoha ohledech se totiž neliší od různých prohlášení z dob před rokem 1989 vůči lidem, kteří si i tehdy dovolili vyslovit jiný než oficiální...

Blíží se rok vedení města v čele se Starosty. Jaký je hlavní výsledek? V tomto roce Liberec přišel kvůli neschopnosti nebo hádkám v koalici o parkovací dům u autobusového nádraží, o sběrný dvůr, kompostárnu a další již připravené projekty.