Změna, na kterou čekáme, jsme my sami...

Tři nová liberecká parkoviště - všechna v parcích! Boj proti klimatické změně v realitě liberecké politiky: vedení města na zasedání zastupitelstva v červnu nejprve podpořilo požadavky Rodičů za klima, primátor Zámečník konstatoval, že ho klimatická krize trápí a slíbil, že od příště budou mít zastupitelé vodu ve džbánech namísto v PET lahvích. A...

Náš Liberec: Plán současného vedení města na vybudování příjezdové komunikace přes oblíbené sportoviště ve Zborovské ulici budí emoce. Vznikl kvůli tomu nový web a lidé sepisují petici:

Zlodějiny v libereckém dopravním podniku černé na bílém. Je dobré vědět, že teď sedí na radnici lidé, kteří roky naší kritiku odmítali.

Na květnovém zastupitelstvu města Liberec, tedy 30. 5. 2019 představil klub Změny pro Liberec svého nového člena, Mgr. Jindřicha Felcmana, Ph.D. Ten se ujme mandátu jako náhradník za Karolínu Hrbkovou, která z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou ze zastupitelstva odchází.

Ondřej Petrovský (Změna pro Liberec): Zájmy městských čtvrtí versus podchod k Aréně. Tak si investiční priority a přístup současného vedení města Starostové pro Liberec, ANO Liberec a ODS Liberec k některým čtvrtím tak nějak shrňme...