Autobusovou dopravu v Liberci převzal plně dopravní podnik. Skončilo tak desetiletí jeho skryté privatizace, kryté a podporované celou plejádou místních politických stran.

Málokdo z nás se narodil tzv. "se zlatou lžičkou v puse". Většina mladých párů, které chtějí založit rodinu řeší, kde bude bydlet, stejně jako mnoho dalších lidí. Jsou to často náročné situace. Chceme proto, aby město mnohem více podporovalo výstavbu městských bytů. Třeba pro matky samoživitelky, kterým partner neplatí výživné. Pro seniory, kteří...

Vedení města dělá chyby. To se stává, podstatnější je, jak na ně reaguje. Výmluvami, arogancí, nebo uznáním a nápravou? Zatím se potkáváme hlavně s výmluvami a arogancí. Nadhled a odvaha schází.

Vedení Liberce představilo ambiciózní plán na zvětšení zoologické zahrady až k prostoru bývalého amfiteátru. Lidové sady opět ukazují, jak mohutnou inspirací jsou pro nápady místních politiků. Liberečtí občané snad už ani rychlý sled plánů v této oblasti nestíhají sledovat.

Odbor hlavního architekta postupoval při zamítnutí územního rozhodnutí pro projekt "Terminál" nezákonně. Vyplývá to z vyjádření odboru Územního plánování a stavebního úřadu Libereckého kraje, které minulý týden obdrželo město. Jde tak o další potvrzení toho, jak někteří úředníci, placení z rozpočtu města, uplynulé roky pracovali na politickou...

Rozhodnutí rady města nepokračovat v rekonstrukci bazénu u ZŠ Švermova považuje Změna pro Liberec za špatné a zejména nepromyšlené rozhodnutí. Ukončení takto významného projektu by mělo projednat zastupitelstvo města, a to na základě předchozí diskuse. Téma je zásadní pro nemalou část Liberečanů a rada by o něm neměla rozhodnout sama ve chvíli, kdy...

Zastupitelé Změny připravili návrh městské vyhlášky, která na území Liberce umožní regulaci zábavní pyrotechniky. Nejen příští vánoční svátky už by Liberečané mohli prožít v klidu a pokoji. Změna pro Liberec přichází s návrhem vyhlášky o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území Statutárního města Liberec s výjimkou oslavy Silvestra.