František Chalupný

21.01.2019

stavební projektant, člen Výboru pro rozvoj a ÚP, 73 let, Ruprechtice