Halina Doležalová

21.01.2019

zdravotní sestra, 52 let, Ruprechtice

Halina Doležalová je zdravotní sestra, spoluzakladatelka hospicového hnutí v Liberci, dále také členka humanitní komise. Je to liberecká rodačka. Od 19 let pracuje v krajské nemocnici jako zdravotní sestra, nyní na pozici vedoucí sestry Centrálních operačních sálů - úseku sterilizace nástrojů. Je vdaná, má dvě dospělé děti a jednoho vnuka.

Co už udělala:

 S odbornou specializací pro intenzivní péči prošla oddělením ARO a intenzivní péčí chirurgie. Protože viděla smrt a umírání hodně zblízka, uvědomila si, že v Libereckém kraji chybí hospicová péče, a tak založila sdružení Hospic pro Liberecký kraj. Díky aktivitě sdružení v oblasti paliativní a hospicové péče se v Libereckém kraji změnil přístup zdravotníků i nezdravotníků k umírajícím lidem. Lidé mají možnost využívat hospic a hospicové pokoje. V komunální politice se angažuje od roku 2010, kdy poprvé kandidovala za Změnu pro Liberec. Má zkušenosti z výborů a komisí kraje i města zabývajícími se zdravotnictvím a sociální oblastí. 

Co má v plánu: 

I nadále pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují, a spolupracovat s těmi, kteří mají vizi a umějí měnit místo, kde žijí, k lepšímu nejen pro sebe, ale i pro ostatní.

Proč je ve Změně: "Naštěstí stále existují lidé, kterým Liberec není lhostejný a jsou ochotni věnovat Liberečanům svůj čas a energii. To byl i hlavní důvod, proč jsem před osmi lety začala spolupracovat s uskupením Změna pro Liberec."