Jiří Čeček

21.01.2019

Zastupitel, překladatel a publicista, 62 let, Vesec

Do aktivní liberecké politiky se zapojil po událostech jara 2011 na liberecké radnici. Pracoval v představenstvu Dopravního podniku měst Liberec a Jablonce, v Komisi pro partnerskou spolupráci a cestovní ruch a v Redakční radě Libereckého zpravodaje.

Co má v plánu: 

Uplatňovat své bohaté zkušenosti z více jak 20letého pobytu v Německu, kde funguje demokracie (jako ten nejlepší ze všech špatných systémů) přece jen o poznání lépe, než je tomu zde. Přispět k návratu morálních hodnot, které období komunistické diktatury v bývalém Československu totálně zdevastovalo, k vzájemné slušnosti, ohleduplnosti a férovosti v jednání, ke kultivaci a morální obrodě politiky. Nadále se věnovat problematice dopravy ve městě, zejména systémovému řešení dopravní problematiky a koexistenci různých způsobů dopravy.

Proč je ve Změně: "Změna je v současném Liberci jediným politickým uskupením, které skutečně usiluje o obrodu morálky v politice a která bojuje proti korupci."