Karolína Hrbková

01.02.2019

bývalá náměstkyně primátora, 37 let, Jeřmanická

Karolína Hrbková je inženýrka zahradní a krajinářské tvorby, šestinásobná mistryně ČR ve střelbě malorážkou, parašutistka a zahradnice. Náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch, členka Rady města a členka Zastupitelstva města Liberec. Je to zahradní architektka, která chce udělat Liberec hezčím, rozkvetlejším a lepším místem pro život.

Co už udělala: 

Rozzářila Liberec barvami tisíců květin, zvítězila v soutěži "Komunální politik roku 2017 - v kategorii veřejná zeleň", se svým odborem zrealizovala již desítky dětských hřišť, vytvořila návrh Systému sídelní zeleně v Liberci a prosadila jej do územního plánu. Připravila projekt na výstavbu městské kompostárny.

Co má v plánu: 

I nadále se věnovat rozvoji zelených a volnočasových ploch v Liberci. Pokračovat v projektování a realizaci úprav ploch zeleně - lesopark v Ruprechticích, revitalizace koryta řeky Nisy - zajištění přístupu veřejnosti, protipovodňové úpravy, vytváření rozlivných ploch - suché poldry. Propojování ploch zeleně a vytváření uceleného systému zelených ploch a zklidněných propojení mezi nimi.

Mezi její hlavní cíle patří:

• Systematická tvorba místních a městských parků - systém sídelní zeleně

• Opravy a realizace nových dětských hřišť v každé čtvrti

• Obnova zahrad zámeckého parku a jejich propojení do sousedníchměstských parků

• Další květinové záhony v celém městě - cibuloviny, letničky i trvalky

• Obnova okolí Veseckého rybníka a výkup hráze

• Obnova lesního amfiteátru

• Výstavba městské kompostárny

• Změna systému hospodaření v Městských lesích

• Další rozvoj Komunitních prací Liberec

Proč je ve Změně: "Liberec je krásné město, chci se zasadit o to, aby bylo lepším místem pro život občanů. Aby město bylo místem, kde můžu nejenom bydlet a pracovat, ale také kvalitně trávit volný čas v kvalitním veřejném prostoru."