Klimatická nouze je realita. Nezbývá, než se s ní naučit žít.

22.06.2019

Josef Šedlbauer, zastupitel Liberce za Změnu pro Liberec, profesor TUL:

Rodiče a studenti vyzvali Liberec k vyhlášení stavu klimatické nouze a ke změnám, které povedou k udržitelnému životu ve městě. Chtějí naději.

Kdo jiný má větší právo mluvit o budoucnosti než ti, kteří v ní budou žít? Pánové po padesátce ve významných pozicích? Ti už to nějak doklepou. Oni ne.

Josef Šedlbauer se synem na květnovém zasedání zastupitelstva v Liberci

Víme už jistě, že klimatické změny probíhají, že jejich hlavním zdrojem je lidská činnost. Víme, jak se projevují i jak se velmi pravděpodobně budou projevovat v budoucnosti. Víme to tak jistě, jak jen můžeme v přírodních vědách něco vědět. Máme k dispozici data za desítky let ze všech koutů světa. Všechna zjištění jsou mnohokrát ověřována. Věda má jasno. Stejná věda, na které stojí celá naše technická civilizace a které každý den bez váhání svěřujeme svoje životy.

Víme také, že nezbývá moc času a prostoru k manévrování. Je nás osm miliard, za posledních 50 let vzrostl počet lidí na Zemi na dvojnásobek. Za stejnou dobu ubylo 60% divokých zvířat. V oceánech bude za pár let víc plastů než ryb. Není třeba být vědec, aby člověk chápal, že tohle je rychlá cesta ke konci.

V Čechách je ještě možné jít se psem na procházku a říkat si, že je všechno v pořádku a varovat před těmi, co nás chtějí omezit ve svobodě konzumovat. Ani u nás ale už nejde přehlédnout dlouhodobé sucho, rozpadající se lesy nebo třeba to, že za pouhých 30 let zmizely ve střední Evropě tři čtvrtiny hmyzu. Včetně opylovačů, motýlů a druhů, které slouží jako potrava pro ptáky a obojživelníky.

Klimatická změna není jediná příčina problémů. Přelidnění a související migrace, nešetrné nakládání s půdou, toxické látky ze zemědělství, z dopravy a z průmyslu a řada dalších dílčích důvodů. Změna klimatu tohle všechno sečetla a podtrhla, protože se týká celé planety a všeho života.

Co s tím má společného Liberec? Město je nezastupitelné v tom, jak se změnám přizpůsobit a zachovat rozumné podmínky pro fungování společnosti. Klíčovým nástrojem je územní plán, který udrží město v hranicích městské zástavby, určí dostatek prostoru pro zeleň a umožní změnu centrálních částí a obytných čtvrtí na místa především pro chůzi a veřejnou dopravu. Město rozhoduje, jestli dešťovou vodu necháme odtékat pryč nebo ji zadržíme a necháme zasakovat. I drobnější rozhodnutí hrají roli. Přestat používat jednorázové plasty na akcích spolufinancovaných městem, obejít se bez pesticidů v technických službách a v městských lesích, omezit solení v zimě. Přejít na obnovitelné zdroje energie. Celý program pro město, které chce mít šanci.

Vyhlásit stav klimatické nouze má smysl už jen proto, že každé důležité rozhodnutí potřebuje svůj symbol. Praktický význam je třeba v tom, že investiční priority města budou vyhodnocovány i podle toho, jak účinně sníží uhlíkovou stopu. Taková data pro rozhodování potřebujeme, abychom se neřídili jen dojmy a nenechali se opít rohlíkem. Třeba že stačí na dalších parkovištích dát zatravňovací dlažbu a všechno bude skvělé.

Město Liberec ani jeho obyvatelé nepohnou globálními problémy. Svět se ale skládá z mnoha takových měst a z ještě víc jejich obyvatel a každý má svou váhu a odpovědnost. Rozhodně pro sebe a pro naše děti toho můžeme ve městě udělat hodně.