Chceme opravu bazénu při ZŠ Švermova

01.02.2019

Rozhodnutí rady města nepokračovat v rekonstrukci bazénu u ZŠ Švermova považuje Změna pro Liberec za špatné a zejména nepromyšlené rozhodnutí. Ukončení takto významného projektu by mělo projednat zastupitelstvo města, a to na základě předchozí diskuse. Téma je zásadní pro nemalou část Liberečanů a rada by o něm neměla rozhodnout sama ve chvíli, kdy je ve vedení stotisícového města pouhé dva měsíce.

"Vyžádali jsme si proto všechny podklady, abychom věděli, na jakém základě rada města takto rozhodla. Bude nás zajímat, jak rada zkoumala možnost získání dotace na tuto akci a jaké finanční nástroje zvažovala pro jeho financování. Také nás zajímá, zda a jaké varianty byly posuzovány a zda se hledalo ekonomicky nejefektivnější řešení. " Uvedl za Změnu pro Liberec Jan Korytář. Poté, co si Změna připraví vlastní rozbor, navrhneme další postup.

"Na otázku, proč jsme to nenavrhli již v době, kdy Změna byla ve vedení města, je potřeba říct, že bazény měl na starosti bývalý koaliční partner, tedy exnáměstek Tomáš Kysela. On se svým odborem stihl připravit základní dokumentace. Pokud to ale udělal jako v přípravě velkého bazénu na Tržním náměstí, kde se cena vyšplhala do nereálných výšin, tak pak je potřeba projektovou dokumentaci znovu prověřit, případně přepracovat a teprve potom se rozhodnout." doplnil Jan Korytář.