Ladislav Kořínek

21.01.2019

Ředitel spolku D.R.A.K., 60 let, Horní Růžodol

Ladislav Kořínek je stavební technik, zakladatel, předseda a ředitel spolku D.R.A.K., který se věnuje zdravotně postiženým občanům.

Co už udělal: 

Vybudoval chráněnou dílnu D.R.A.K., a to jak z hlediska programové náplně, tak zázemí. S "Drakem" vytvořil sociální zařízení pro vozíčkáře, ekologickou zahradu, FV elektrárnu atd. Pracuje na vzdělávání handicapovaných klientů, daří se mu dobře spolupracovat se zaměstnavateli, má značně nadprůměrné výsledky v umístění klientů do pracovního procesu.

Co má v plánu:  

Uplatňovat své bohaté zkušenosti z více jak 20letého pobytu v Německu, kde funguje demokracie (jako ten nejlepší ze všech špatných systémů) přece jen o poznání lépe, než je tomu zde. Přispět k návratu morálních hodnot, které období komunistické diktatury v bývalém Československu totálně zdevastovalo, k vzájemné slušnosti, ohleduplnosti a férovosti v jednání, ke kultivaci a morální obrodě politiky. Nadále se věnovat problematice dopravy ve městě, zejména systémovému řešení dopravní problematiky a koexistenci různých způsobů dopravy.

Proč kandiduje za Změnu: "Ve Změně jsem se setkal s lidmi, kteří mají velice podobný názor, jaký mám sám, proto se se Změnou chci podílet na zlepšení stavu v Liberci. Také proto chci oslovit všechny občany "Liberečany", i nerozhodnuté voliče, aby nahlédli na program Změny pro Liberec a porovnali ho s jinými subjekty, které vstupují do komunálních voleb. Program Změny není pouze na papíře, ale reprezentuje skutečnou snahu skupiny lidí, kteří chtějí pracovat pro Liberec a vyslyšet názor Vás, spoluobčanů."