Martin Cicvárek

21.01.2019

Podnikatel, 52 let, Vesec

Podnikatel v energetice a obnovitelných zdrojích, člen Aeroklubu Liberec, muž, který má rád transparentní rozhodování.

Co už udělal: 

Podílel se na přípravě plánu na začlenění Sportovního areálu Vesec do příměstských ploch, využívaných zejména občany pro aktivní odpočinek, rekreační sport a sportovní i kulturní akce. Přispěl k tomu, že v polovině dubna 2018 proběhlo v Liberci historicky první setkání provozovatelů letišť v ČR. Takovéto setkání bylo první nejen v historii Liberce, ale v ČR vůbec. 

Co má v plánu: 

Podílet se na rozvoji libereckého letiště. Přispět k tomu, aby využívání Sportovního areálu Vesec vycházelo z přirozených možností lokality s ohledem na požadavek širšího začlenění do dalších městských aktivit. Základním atributem "budovatelských aktivit" ve Vesci by měl být postupný rozvoj areálu, finanční nenáročnost a jeho dlouhodobá udržitelnost v rámci odpočinkové příměstské zóny. 

Proč je ve Změně: "Změna dokáže naplňovat deklarované cíle, ale zároveň je schopna přistoupit na rozumné kompromisy, které nejsou v přímém rozporu s jejími základními principy. Její představitelé nepřehlížejí, ale naopak řeší i nepříjemné a problematické záležitosti, a přitom jsou korektní a slušní v jednání a drží slovo."