Na chodníky peníze nejsou, na "drogy" ano

14.03.2019

Na chodníky pro lidi a potřebnou opravu kulturního stánku v kině Varšava nejsou peníze, zatímco město v roli granda hrdě rozhazuje a sponzoruje (cca 1,5 milionu korun) filmaře, kteří budou v Liberci natáčet seriál o drogách. Opravdu to tak má být?


Pavla Haidlová, zastupitelka (Změna pro Liberec), předsedkyně Spolku přátel Ostašova

Vedení města patrně nevidí, nebo nechce vidět problémy, s nimiž se potýkají lidé v okrajových čtvrtích. Například v Ostašově voláme po něčem tak potřebném, jako jsou chodníky podél páteřní komunikace: děti ze školy i dospělí jsou zde nuceni chodit po silnici.


Vše bylo projednáno, odsouhlaseno, byla zpracována projektová dokumentace a chodníky měly postupně vzniknout ve třech etapách od základní školy k nádraží a ke konečné zastávce MHD a také mezi horní a dolní budovou základní školy.


Výstavba od školy k nádraží už začala a věřme, že se ji podaří dokončit. Na vybudování dalšího úseku však město už nemá peníze - při schvalování rozpočtu na rok 2019 byly potřebné dva miliony korun přesunuty do nadlimitních výdajů, což znamená mimo zvažované investice v tomto roce. Stejně tak kino Varšava minulým vedením města přislíbených dvacet milionů na opravy nedostalo, nadto místo dotace ve výši 600 tisíc korun obdrželo jen polovinu.


Na druhou stranu Liberec zaplatí primátorovi PR za zhruba jeden a půl milionu a plánuje rozšiřování zoo s přibližně padesátimilionovými náklady. Z mého pohledu nyní město není v kondici, kdy si může takovéto investice, které nejsou nutné, dovolit. Přednost by mělo mít uspokojení potřeb obyvatel, o záchraně "rodinného stříbra" Liberce, kina Varšava, nemluvě.