Ochrana zeleně

14.01.2019

V územním plánu jsme prosazovali nerozšiřování města do volné krajiny, větší ochranu veřejné zeleně a vyvážený rozvoj celého města.