Pavla Haidlová

01.02.2019

zastupitelka města, 55 let, Ostašov

Pavla Haidlová je zastupitelkou města, předsedkyní Výboru pro rozvoj a územní plánování, členkou Komise pro kulturu a cestovní ruch a předsedkyní Spolku přátel Ostašova. Je to žena, kterou baví dávat lidi dohromady a pracovat společně pro "blaho obce". 

Co už udělala: 

V Ostašově se společně s místními za podpory vedení školky i školy, hasičů či nohejbalistů snaží osmým rokem aktivně starat o místní záležitosti a výsledky jsou již patrné. Opravuje se kostel, zvelebuje park, do konce tohoto roku by měla být zahájena 1. etapa výstavby chodníků od základní školy k zastávce Českých drah. Spolkem pořádané akce "Ostašovský masopust", "Advent" nebo "Ostašovské poutní slavnosti s připomínkou bitvy u Liberce" se již staly tradičními a vyhlášenými místními akcemi.

Co má v plánu: 

Chce prosadit větší samosprávu jednotlivých čtvrtí a oživit či podpořit místní aktivity. Ráda by se podílela na větší podpoře kultury a koordinaci aktivit probíhajících na území města, včetně správy a ochrany památek. V současné době se zabývá vytvořením studie týkající se revitalizace a zvelebení přirozeného centra Ostašova. Podobné aktivity chce přenést i do dalších čtvrtí. Jejím cílem je, aby radnice byla skutečným partnerem pro všechny občany.

Proč je ve Změně: "Ve Změně jsou lidé, se kterými jsem našla nejvíce styčných bodů - skutečný zájem o občany, snaha město rozvíjet citlivě s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí i na život jeho obyvatel."