Petardy se v Liberci podařilo zakázat

04.03.2019

Zastupitelský klub Změny pro Liberec v lednu rozeslal zastupitelům návrh vyhlášky o zákazu používání zábavní pyrotechniky na území Statutárního města Liberec s výjimkou oslavy Silvestra. Do únorového zastupitelstva byla vyhláška předložena dokonce dvakrát. V původní verzi, navržené Změnou, a v prakticky opsané verzi (Starostové), doplněné ještě zákazem tzv. lampionů štěstí a vymezením sportovního areálu ve Vesci jako místa, kde mohou být ohňostroje celoročně. V obou verzích jsou také identicky popsána pravidla, za jakých podmínek je možné požádat radu města nejméně 30 dní před plánovanou akcí o výjimku ze zákazu.

"Lampiony štěstí, což jsou malé horkovzdušné balóny, ve skutečnosti už na poměrně velké části města zakázané jsou prováděcími předpisy zákona o civilním letectví. V koridoru 1,5 km kolem letiště je úplný zákaz, především kvůli ohrožení letecké záchranné služby, v koridoru 5,5 km pak platí regulace při větším počtu vypouštěných balónů", upozorňuje Josef Šedlbauer.

"Podpoříme samozřejmě i verzi, kterou přinesl za vedení města náměstek Langr. Důležité je, že v Liberci bude mít používání zábavní pyrotechniky civilizovaná pravidla. Pravda je, že pan náměstek jako bývalý učitel by měl vědět, že plagiátorství je nečestné, ale teď je náměstek za Starosty a tam se to podle všeho tak nebere", shrnuje Šedlbauer.

"Budeme ještě žádat, aby vedení města zajistilo skutečnou informovanost lidí o schválených výjimkách. To už není věc vyhlášky, jde o provozní záležitost, se kterou si musí poradit magistrát", dodává původní iniciátorka vyhlášky Radka Benešová (Zelení).

"Hlavním důvodem pro tuto vyhlášku je fakt, že rozsah zabavní pyrotechniky a termíny s ní spojené překročily všechny meze. Někdy dochází k neuvěřitelnému hluku, což je nepříjemné pro lidi i zvířata. Navíc tato "zábava" za sebou zanechává spoustu odpadu. Je to věc, která se rozrostla do obřích rozměrů, zcela se vymkla kontrole. Chtěli jsme tomu tedy dát nějakou civilizovanou podobu." Uvedl šéf Změny Jan Korytář.