Potvrzeno: Úředníci jednali nezákonně

01.02.2019

Odbor hlavního architekta postupoval při zamítnutí územního rozhodnutí pro projekt "Terminál" nezákonně. Vyplývá to z vyjádření odboru Územního plánování a stavebního úřadu Libereckého kraje, které minulý týden obdrželo město. Jde tak o další potvrzení toho, jak někteří úředníci, placení z rozpočtu města, uplynulé roky pracovali na politickou objednávku, jejímž cílem bylo ukázat Změnu jako neschopnou politickou sílu a udělat vše pro zablokování nebo zkomplikování jí prosazovaných projektů, ať už šlo o Lesní koupaliště, bikesharing nebo celou škálu dotačních projektů, včetně nového terminálu u autobusového nádraží.

Odbor hlavního architekta postupoval při zamítnutí územního rozhodnutí pro projekt "Terminál" nezákonně. Vyplývá to z vyjádření odboru Územního plánování a stavebního úřadu Libereckého kraje, které minulý týden obdrželo město. Jde tak o další potvrzení toho, jak někteří úředníci, placení z rozpočtu města, uplynulé roky pracovali na politickou objednávku, jejímž cílem bylo ukázat Změnu jako neschopnou politickou sílu a udělat vše pro zablokování nebo zkomplikování jí prosazovaných projektů, ať už šlo o Lesní koupaliště, bikesharing nebo celou škálu dotačních projektů, včetně nového terminálu u autobusového nádraží.

Výstavba nového parkovacího domu a terminálu u autobusového nádraží ČSAD se stala předmětem politického boje. Poté, co se bývalému primátorovi nepodařilo zablokovat koupi pozemků v této lokalitě od ČSAD Liberec, zbývalo ještě jedno řešení - zablokovat vydání územního rozhodnutí. Na tom aktivně pracoval Odbor hlavního architekta, zejména úředníci Kolomazník a Lenert. Ti jsou také autory obsáhlého zamítavého stanoviska, ve kterém se snažili najít všemožné důvody pro to, aby mohli tento projekt zablokovat. Odbor hlavního architekta spadal poslední dva roky právě pod primátora Batthyányho. Ze zamítavého stanoviska odboru hlavního architekta pak vycházel Stavební úřad v Liberci, který nevydal kladné územní rozhodnutí.

Město Liberec se pak prostřednictvím dodavatele projektové dokumentace (který měl samozřejmě zadání, že projekt musí být v souladu s územním plánem), odvolalo a Odbor územního plánování a stavebního řádu Libereckého kraje minulý týden rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci, resp. Odboru hlavního architekta města Liberce, zrušil, zejména pro jeho nezákonnost.

V kostce jde o to, že dal za pravdu autorům projektu i bývalému náměstku Korytářovi, kteří od počátku tvrdili, že se úředníci nemohou odvolávat na dosud neschválený územní plán a pomocí právně neexistujícího dokumentu blokovat celý projekt. Jako záminka pro zamítavé stanovisko posloužil nápad prosazovaný Ing. Plašilem, zpracovatelem nového územního plánu, který chce v budoucnu protáhnout Matoušovu ulici až k ulici Žitavská a to pouze tak, že musí být zcela rovná. Tato soukromá představa pana Plašila pak byla použita jako hlavní, i když nezákonný argument proti projektu nového terminálu, na který je připraven v rámci strategie IPRÚ projekt v hodnotě přes 150 mil. Kč, kdy 85 % zaplatí Evropská unie.

O tom, jak pracuje Odbor hlavního architekta svědčí i to, že zastupitelstvo města zadalo tomuto odboru, aby zpracoval strategickou změnu územního plánu, která by odstranila možné sporné body s projektem. Odbor tuto změnu ale ve spolupráci s Ing. Plašilem dosud zpracoval do podoby zcela proti vůli zastupitelstva, a to tak, aby ani po této strategické změně nebylo možné pro terminál získat kladné územní rozhodnutí. Odbor hlavního architekta, který si jako občané města platíme z našeho rozpočtu (nejde o státní správu), tak postupuje nejen v přímém protikladu proti vůli zastupitelstva, ale navíc i nezákonně.

Jan Korytář: "Budeme chtít po tajemníkovi i primátorovi odpověď, jak hodlají vzniklou situaci řešit. Pokud úředníci postupují nezákonně, nemají na svých místech co dělat. O to více, že pan Lenert má na starosti přípravu nového územního plánu a pan Kolomazník je vedoucím celého odboru."

Kocourkov? Ne. Pouze vytrvalá snaha zabránit Změně, aby mohla pracovat pro toto město. Koho? Těch, které Změna před lety dostala pryč z radnice, kteří se ale nikdy s touto situací nesmířili. Jde o stále existující skupinu několika vlivných podnikatelů a na ně napojených úředníků, kteří v minulosti bohatli ze zakázek města a rozprodeje městského majetku, drží při sobě a dnes mají na radnici opět některé "své" politiky.

Změně se podařilo přes extrémní odpor a naschvály, jako ten výše uvedený, přesto prosadit desítky nových projektů, na které jsou připravené stovky milionů dotací v rámci IPRÚ. Pokud se potvrdí kuloárové informace, že celý projekt terminálu i s okolními pozemky chce nové vedení města převést na kraj, budeme proti tomu vystupovat a pokusíme se tuto klíčovou investici i strategické pozemky zachránit pro budoucí rozvoj našeho města.