První spolupředsednictví v kraji si schválili liberečtí Zelení

11.12.2019

Liberečtí Zelení si zvolili nové vedení. V čele jejich místní organizace budou stát tzv. spolupředsedové - Jindřich Felcman a Radka Benešová. 

Jindřich Felcman a Radka Benešová
Jindřich Felcman a Radka Benešová

Na jednání liberecké základní organizace Zelených bylo rozhodnuto, že se přistoupí k modelu spolupředsednictví, jehož možnost využití si Zelení na svém posledním republikovém sjezdu schválili ve stanovách. Jde o model, který podporuje rovnější zastoupení obou pohlaví v politice. Již v minulých letech Zelení uplatňovali tzv. genderové pravidlo (tedy střídání žen a mužů) i při skládání kandidátních listin do jednotlivých voleb.

Na posty spolupředsedů byli zvoleni Jindřich Felcman a Radka Benešová. Jindřich Felcman vedl jako předseda liberecké Zelené od roku 2017, povoláním je právník specializující se na územní plánování a stavební zákon. Schválení spolupředsednictví komentuje pozitivně:

"Myslím, že zkušení muži toho napáchali v politice už dost. V minulosti to byla válka za válkou, dnes je to přehřívající se planeta a vysychající krajina. Přimíchání ženského elementu tak může být jen ku prospěchu."

Radka Benešová je učitelkou a překladatelkou angličtiny a portugalštiny. V politice se nechce omezovat jen na lokální témata, naopak cítí, že i město Liberec by se mělo mnohem více zapojit do globálního boje proti klimatickým změnám:

"Liberec by měl co nejdříve začít nakupovat pro sebe a své organizace tzv. zelenou energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Na svých budovách by měl také tyto zdroje, především fotovoltaické panely, instalovat. Právě veřejné instituce mohou takto výrazně podpořit rozvoj obnovitelné energetiky, která se už nyní stále zlevňuje a do budoucna tak může znatelně snížit příspěvek Česka v emisi skleníkových plynů."

Jindřich Felcman, spolupředseda libereckých Zelených, člen Zastupitelstva města Liberec. Tel.: 736 678 750, mail: jindrich.felcman@gmail.com

Radka Benešová, spolupředsedkyně libereckých Zelených, členka Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec. Tel.: +420 775 624 625, mail: radka.benesova@gmail.com