Revitalizace slévárny v Ostašově ano, ale ne za cenu kamionů ve městě

02.05.2019

Smlouva Liberce s developerskou společností FINAPRA o výstavbě dopravního napojení bývalé slévárny v Ostašově obsahuje zásadní riziko. A to stovky kamionů projíždějících přímo středem Františkova.

Náměstek Jiří Šolc prezentuje spolupráci se společností FINAPRA jako velký úspěch. Konečně se našel investor, který je ochotný revitalizovat brownfield po bývalé slévárně v Ostašově. Situace ale zdaleka není tak růžová. "Předmětem smlouvy je vybudování nového dopravního napojení areálu na ulici Švermova, a to blíže směrem k Františkovu. Je tedy zjevné, že investor chce areál obsluhovat přes město. Toto řešení je v rozporu s připravovaným územním plánem, který počítá s napojením areálu kolem letiště a Globusu přímo na silnici I/35," vysvětluje Jindřich Felcman, člen výboru pro územní plánování a dopravu (Zelení). A doplňuje: "Jiří Šolc zdůrazňuje, jak je celá záležitost pro město výhodná, protože napojení bude platit ze svého investor. Bohužel už ale neříká, že tímto cca 50 m krátkým úsekem silnice si vlastně investor situaci dost ulehčuje a nijak nepřispívá k řešení ohleduplnému pro město a jeho obyvatele."

Obr.: Schéma na podkladě výkresu nového územního plánu - rozdíl mezi napojením areálu dle nového územního plánu a napojením zakotveným ve smlouvě města s investorem.

Nad celou kauzou visí ale ještě další důležitý otazník. Náměstek Šolc totiž podle svých vlastních slov v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, jaký typ provozu má být do areálu umístěn. "Revitalizace areálu bývalé slévárny je rozhodně pozitivní věc, kterou bychom podpořili. Ale za situace, kdy bude areál napojen na ulici Švermova, kolem které žijí stovky lidí, není možné připustit jeho revitalizaci pro jakýkoliv typ aktivit. V tuto chvíli může za investorem stát např. záměr logistického či skladového centra. Takový záměr vyvolá na ulici neúměrnou zátěž a zároveň přinese minimum lépe kvalifikovaných pracovních míst. Smlouvu tak můžeme podpořit jen v situaci, kdy bude investor známý a bude zde garance výroby s vyšší přidanou hodnotou a přijatelnou dopravní zátěží," popisuje stanovisko zastupitelského klubu Změny pro Liberec Josef Šedlbauer (Zelení).