Rodiče za klima vyvolali svým proslovem debatu na zasedání zastupitelstva

31.05.2019

Tisková zpráva ke čtvrtečnímu (30. května 2019) vystoupení iniciativy Rodiče za klima na zastupitelstvu města Liberec:

Klimatická krize je téma, které chtějí zviditelňovat a řešit členové iniciativy Rodiče za klima Liberec. Po demonstraci a následném založení iniciativy bylo jejich dalším krokem vystoupení na 5. zasedání libereckého zastupitelstva, které se konalo 30. května 2019. Zástupkyně iniciativy s podporou členů skupiny Rodiče za klima a Fridays for Future předaly zastupitelům jasnou zprávu: "Klimatická situace je skutečně závažná a je potřeba, aby se Liberec postavil problému čelem a začal bezodkladně zavádět účinná opatření proti dalšímu zhoršování současného stavu. Žádáme vyhlášení stavu klimatické nouze a přijetí potřebných opatření - například omezení na poli individuální automobilové dopravy, nové výstavby, nakládání s půdou a vypouštění emisí CO2."

Po přednesení projevu se k tématu ihned vyjádřil primátor města Jaroslav Zámečník i další zastupitelé. "Potěšilo nás, že zastupitelstvo města včetně jeho vedení reagovalo na naši iniciativu kladně. Primátor sám řekl, že o vyhlášení stavu klimatické nouze uvažuje od chvíle, kdy to udělala Praha 7. Zároveň bylo v diskuzi znát, že ne všichni si uvědomují, jak moc razantní opatření jsou potřeba," uvedla Anna Kšírová z iniciativy Rodiče za klima Liberec.

Téma přístupu k hrozbám vyplývajícím z katastrofálního stavu klimatu rozvedl i náměstek primátora Jiří Šolc. Vyjmenoval některá z opatření, k nimž už město přistoupilo. Hovořil například o dobíjecích stanicích pro elektromobily. "Celý koncept individuální elektromobility ale v současném stavu stojí v podstatě na výměně benzínového pohonu za pohon převážně z uhlí. Energie v síti je totiž z velké většiny stále dodávána z elektráren, které spalují fosilní paliva a dále plní atmosféru nepředstavitelným množstvím skleníkových plynů. Elektromobilita tudíž problém neřeší, jen zakrývá," reaguje další zástupkyně iniciativy Kateřina Čechová. "Na tomto problému je dobře vidět, že je třeba uvažování o dopadech naší činnosti na životní prostředí posouvat. Klíčové je hledat efektivní řešení a spolupracovat bez ohledu na individuální profit či stranickou příslušnost," dodala.

Členové iniciativy ocenili příspěvky Jaromíra Baxy (LOL) a Josefa Šedlbauera (Změna). Ti mimo jiné zmínili velký vliv, který má na udržitelnost fungování města územní plán. "Tomuto tématu se chceme také věnovat - klíčová jsou taková řešení, která budou brát ohled na udržitelnou mobilitu i šetrné zacházení s vodou a půdou. Jsme si vědomi toho, že některé kroky směřující k řešení klimatické krize můžou být u části obyvatel nepopulární. Nabízíme proto městu svou podporu s jejich prezentací směrem k veřejnosti," doplnila Kšírová.

Zastupitel Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec) se synem

Rodiče za klima Liberec budou usilovat i o to, aby klimatická krize, její příčiny, dopady a možnosti řešení dostaly patřičný prostor například v městském zpravodaji. "Velká média se totiž těmto tématům vyhýbají nebo jejich význam podceňují. Klimatická krize, pokud nebude s patřičnou razancí řešena, může v horizontu několika desítek let vést ke katastrofálním následkům pro veškerý život na Zemi. Média jí ale věnují menší pozornost než třeba hokeji," uzavírá Čechová.

Členové skupiny mají v plánu první pracovní schůzku, na níž dají konkrétní obrysy svým dalším aktivitám, a následně budou pracovat na oficiální výzvě autoritám. Obsah výzvy bude směřován veřejnosti, vedení města a kraje. K iniciativě je možné se přidat ve facebookové skupině Rodiče za klima Liberec - skupina, kontaktovat členy je možné též e-mailem na anna.ksirova@gmail.com.