Rozeběhli jsme výstavbu sociálních bytů

14.02.2019

Málokdo z nás se narodil tzv. "se zlatou lžičkou v puse". Většina mladých párů, které chtějí založit rodinu řeší, kde bude bydlet, stejně jako mnoho dalších lidí. Jsou to často náročné situace. Chceme proto, aby město mnohem více podporovalo výstavbu městských bytů. Třeba pro matky samoživitelky, kterým partner neplatí výživné. Pro seniory, kteří si nemohou dovolit platit běžný nájem ani přesto, že celý život pracovali. Nebo právě pro mladé rodiny.

Dům v Žitavské ulici, kde v současné době vznikají sociální byty. Jeden z mála objektů, který Liberci po divoké privatizaci zůstal.

Město bohužel většinu domů a bytů v minulosti prodalo, některé dopadly hodně špatně, jako např. tento v ulici U Kolory v Doubí. I v něm ještě nedávno bydleli lidé a platili majiteli nájem ze sociálních dávek. (Dům hrozí zřícením a lidé se museli cca před měsícem vystěhovat na ubytovnu, kterou jim zařídilo město, poz. red.). 

Dům hrůzy U Kolory v Liberci - Doubí

Nemá ale cenu nad tím naříkat. Chceme, aby město tyto ruiny vykoupilo, zrekonstruovalo a nabídlo je lidem, kteří si nového bydlení budou vážit.

Hlavně ale musíme začít stavět byty nové. Důvodů je víc. Ne každý si může dovolit komerční nájem či přímo byt koupit. Navíc dostatek městských bytů bude, díky konkurenci, tlačit ceny dolů i u komerčních nájmů. A hlavně tak město může řešit i problém s ubytovnami, které v některých čtvrtích způsobují nemalé problémy. I proto jsme rozběhli rekonstrukce městských domů. Díky získaným dotacím tak vzniká prvních šedesát nových bytů. Ale to je pouze začátek.

Také zde, v Proboštské ulici, vznikají díky Změně nové sociální byty v městském domě.

Městská bytová agentura.

Podobně jako v dalších městech s vysokou kvalitou života, jako je třeba Vídeň nebo Berlín, chceme bytové hospodářství města vyčlenit do sa- mostatné společnosti. Ta bude odpovědná nejen za hospodaření se stáva- jícími byty a jejich opravy, ale hlavně za výstavbu nových bytů. Dotace ve Státním fondu rozvoje bydlení je potřeba začít více čerpat. K tomu potře- bujeme tým profesionálů a manažerů, nikoliv úředníků. A odměny nastavíme tak, aby byly vypláceny až poté, kdy začnou vznikat nové byty. Ano, v některých ohledech je potřeba město řídit jako firmu. To říkáme i my ve Změně.

Vídeň se dlouhodobě umisťuje na prvních místech co do kvality života. Při- spívá k tomu i bytová politika tohoto města. Chceme Liberec posunout směrem k Vídni, ne k Ústí nad Labem.