Sběr bioodpadu

11.01.2019

Máme připravený projekt výstavby městské kompostárny a s tím související rozvoj sběru bioodpadu, včetně sídlišť.