Tři přání do roku 2020

06.01.2020

Těm, kdo zápasí s pochybnostmi sami o sobě a o svém životě, případně se nacházejí v těžké životní situaci, přeji více důvěry v sebe sama, blízkou duši, která porozumí a třeba i pomůže a odvahu být sám sebou. Objevit svou cestu a vydat se po ní. Ať si o tom ostatní myslí nebo říkají, co chtějí.

Těm, kdo o sobě pochybnosti moc nemají, jsou silní a jdou svojí cestou stále vpřed. Těm chci popřát i nadále dostatek sil, ale také více pochopení pro ty, kteří to mají v životě z různých důvodů složitější. Silní a úspěšní někdy podléhají sebeklamu, že takoví, jako oni, můžeme být všichni. Nemůžeme.

Planetě chci popřát, nebo ji spíš požádat, aby s námi měla ještě trochu trpělivosti. Chováme se jako lidé stále v mnoha ohledech hloupě a destruktivně, ale mám pocit, že těch, co vidí, že musíme zásadně změnit způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme a jak žijeme, začíná být stále více.

Přeji tedy nám všem, abychom tu vedle sebe mohli žít více v klidu a v pohodě slabí i silní, lidé i příroda. Jak to zařídít, to ať je jedním z hlavních témat roku 2020.

Jan Korytář a Změna