Vedení města chce razantně omezit peníze na údržbu veřejné zeleně, dětská hřiště a opravy městských bytů

03.12.2019

Letošní rok je fakticky prvním rokem, kdy nová koalice předkládá rozpočet, který odpovídá jejím prioritám. Rozpočet na rok 2019 byl totiž z velké části připraven ještě předchozím vedení města, nové vedení v něm ještě zásadní změny nestihlo připravit. Fondové hospodaření, které v minulém období prosadila Změna, umožnuje porovnávat, kolik peněz jde z rozpočtu města na jednotlivé priority. A právě z tohoto srovnání je zřejmé radikální omezení výdajů na veřejnou zeleň, opravy městských bytů nebo rozvoj cyklodopravy.

Přehled výdajů města na vybrané priority ukazuje následující tabulka. A čísla mluví sama za sebe:

"V této podobě jsme rozpočet nepodpořili. Slova o tom, že nejsou peníze, nejsou pravdivá. Jde o to, jaké má vedení města priority. Jak jsme viděli na minulém zastupitelstvu, vylobovaných 7,5 mil. na opravy skokanských můstků se našlo z týdne na týden. Když jsme to kritizovali, i s ohledem na to, že město omezuje např. opravy a budování nových dětských hřišť, netušili jsme, že situace v roce 2020 má být ještě tragičtější", říká Jan Korytář.

Proti zavedení fondového hospodaření v minulém období protestovali zejména Starostové, kteří zavedení fondů použili spolu s minulým primátorem Batthyánym i jako záminku pro zablokování schválení rozpočtu. Poté, co se ujali vedení města, nastal obrat a fondy již nevadí.

Změna od počátku fondy prosazovala i proto, aby rozdělování peněz na investice do městského majetku bylo transparentní a šlo porovnávat i mezi jednotlivými roky, ale i proto, aby jednotlivé odbory mohly lépe plánovat své investiční akce.

"7,5 milionů na můstky, z nichž bude mít prospěch miliardář Rattaj, se najde raz dva, ale peníze na byty pro seniory, mladé rodiny nebo samoživitelky jsou problém? Myslím, že občané nevolili Starosty proto, aby přihrávali peníze na projekty, které si prolobují zákulisní hráči, jako to bylo v případě můstků. Protože tyto peníze pak logicky chybí jinde. Nic tak lépe nevystihuje rozdíl mezi reálnou politikou Změny a Starostů jako na jedné straně 7,5 mil. na opravy skokanských můstků a razantní omezení peněz na veřejnou zeleň a bytový fond města na straně druhé" uzavírá Korytář.