Liberecký zámek
Sem vložte podnadpis

Liberecký zámek 

stále čeká na své využití

Liberecký zámek je dlouhodobě uzavřen, Liberečanům i turistům. Před rokem 1989 zde byla expozice státního podniku Skloexport, po privatizaci se zámek dostal až k současnému majiteli, kterým je společnost ÚSTÍ DEVELOPMENT. Ta ho spolu s přilehlým zámeckým parkem vlastní od roku 2007. Zámek je zatím v relativně dobrém technickém stavu.


Záměr výkupu mělo projednávat za- stupitelstvo města na svém zasedá- ní v červnu 2017. Bod se bohužel ani nepodařilo zařadit na program jedná- ní. Když si výkup zámku daly některé strany do svého volebního programu, předložili jsme ho na jednání zastupi- telstva v červnu 2018 znovu. A opět pro něj hlasovala jen Změna. Proto chceme výkup prosadit pomocí míst- ního referenda.

Proč chceme, aby město zámek koupilo?

Jedná se o významnou památku v centru města, která se při vhod- ném využití může stát cílem turistůa spolu s obnovou nedaleké galerie také kvalitním kulturním a spole-čenským centrem pro obyvatele měs- ta. Chceme se také vyhnout riziku, že tato roky uzavřená památka začne postupně chátrat a na její obnovu v budoucnu bude potřeba mnohem víc peněz než nyní. Snahou Změny je, aby byl zámecký park i do budoucna přístupný pro veřejnost a propojil se s dalšími okolními parky, které jsou ve vlastnictví města.

A co všechno by v zámku mělo být?

Chceme zde obnovit rozsáhlou vý- stavu skla, vytvořit stálou expozici o česko-německé minulosti našeho města, v horní části jednoho z kří- del zámku by fungoval jako za časůSkloexportu luxusní hotel, v kapli se mohou konat svatby i koncerty a ješ- tě zde zbyde dost místa například na městskou výstavní síň, agenturu pro rozvoj cestovního ruchu nebo pro- story pro akce pro veřejnost. Znovu by měla začít fungovat i restaurace Kaplanka, která je v relativně zacho- valém stavu.

Kolik to bude stát?

Samotný výkup zámku by měl stát do 96,5 mil. Kč. Při úvěru na 10 let jde o roční výdaj cca 10 mil. Kč, což je cca 0,5 % rozpočtu města.

Náklady na správu odhadujeme na cca 5 mil. Kč, odhad příjmů ze vstupného a pronájmů v prvních letech 2,4 mil. Kč, do 3 let chceme příjmy zvýšit tak, aby pokryly provozní náklady.

Srovnání s dalšími výdaji města:

• Výstavba hokejové arény - přes 600 mil. Kč

• Oprava nového magistrátu - 232 mil. Kč

• Nový vchod do ZOO - 65 mil. Kč

• Roční výdaje na MHD - 220 mil. Kč

• Výstavba nového terminálu a parkovacího domu
u nádraží - 160 mil. Kč

Děčínský zámek jako vzor

Zámek v Děčíně
Zámek v Děčíně

V Děčíně byla před mnoha lety podobná situace. Nevyužívaný zámek chátral, dokud jej nezískalo do svého majetku město Děčín. Poté začala jeho postupná rekonstrukce. Dnes již patří zámek Děčín mezi nejnavštěvovanější památkové objekty Ústeckého kraje a je jedním z taháků pro návštěvu tohoto města.